Фармацевтичний форум «КЛІНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ В УКРАЇНІ. ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ»

Мета Форуму – створення простору для діалогу, забезпечення конвертації теорії в практику, підвищення міжнародної довіри, посилення взаємодії на всіх етапах організації та проведення клінічних випробувань, зростання рівня кількості та якості клінічних випробувань в Україні з урахуванням вимог належної клінічної практики та міжнародних етичних принципів забезпечення захисту прав, безпеки та благополуччя досліджуваних в умовах воєнного стану.
Головна увага буде приділена цінному досвіду, як фактору розвитку інноваційного потенціалу в проведенні клінічних випробувань.

Напрями Форуму:

  • Поточні виклики, обмін думками щодо пошуку нових рішень та шляхів підвищення інвестиційної привабливості України в галузі доклінічних досліджень та клінічних випробувань.
  • Процеси гармонізації нормативного забезпечення доклінічного вивчення лікарських засобів та проведення клінічних випробувань в Україні – імплементації нормативного забезпечення доклінічного вивчення лікарських засобів та клінічних випробувань в Україні відповідно кращих європейських та світових практик.
  • Забезпечення належного проведення клінічних випробувань лікарських засобів в умовах воєнного стану – особливості організації експертизи матеріалів клінічних випробувань; підтримка безперервності процесів; дотримання етичних та морально-правових принципів для учасників клінічних випробувань; моніторинг побічних реакцій.
  • Питання захисту прав, безпеки та дотримання етичних та морально-правових принципів для учасників клінічних випробувань в умовах воєнного стану.
  • Регулювання програм розширеного доступу – співчутливе використання лікарських засобів в Україні.
  • Як бути в тренді і долучитися до лікувально-профілактичних закладів, в яких проводяться клінічні випробування.
  • Результати клінічних аудитів клінічних випробувань лікарських засобів в Україні – оцінка якості проведення клінічних випробувань лікарських засобів в Україні.
  • Нові підходи до розробки лікарських засобів, у тому числі доклінічного вивчення, передових європейських та світових технологій в клінічних випробуваннях, їх оцінки для прийняття рішень в системі охорони здоров’я України.
  • Проблеми та перспективи діджиталізації процесів клінічних випробувань в Україні.