Відкрите звернення фармацевтичної спільноти до Прем’єр-міністра України щодо запровадження реімбурсації ліків та змін у державному регулюванні цін на них

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

фармацевтичної спільноти

України

 

Прем’єр-міністру України

Гройсману В.Б.

 

 Від 16.02.2017

Щодо запровадження відшкодування вартості лікарських засобів та змін у державному регулюванні цін на них

 

Шановний Володимире Борисовичу!

Представляючи інтереси всього фармацевтичного сектору України, ГО «Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників» (AIPM Ukraine), Асоціація виробників інноваційних ліків «АПРАД», ГС «Аптечна професійна асоціація України (АПАУ)», Громадська спілка «Всеукраїнська фармацевтична спілка «ФАРМУКРАЇНА», Асоціація «Виробники ліків України», засвідчуємо свою глибоку повагу і звертаємося до Вас із наступного приводу.

Представники фармацевтичної галузі підтримують політику Уряду, направлену на покращення доступу громадян України до якісних і ефективних лікарських засобів, шляхом запровадження системи відшкодування (реімбурсації) державою вартості лікарських засобів для осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму (21 міжнародну непатентовану назву лікарських засобів).

Фармацевтична спільнота вітає рішення Кабінету Міністрів України про відтермінування введення державного регулювання цін на лікарські засоби до 1 квітня 2017 року та залучення професійної спільноти до процесу його подальшого доопрацювання.

Сподіваємося, що зазначеного проміжку часу до 1 квітня 2017 року буде достатньо для розробки комплексних змін до постанов КМУ від 09.11.2016 №862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби», №863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» та відповідних підзаконних актів, так як вони містять цілий ряд протиріч та колізій з чинним законодавством у питаннях змін у державному регулюванні цін на них. Саме лише відтермінування зазначених положень не дозволяє владнати ситуацію.

Зволікання із внесенням змін може призвести до дефіциту визначених лікарських засобів в Україні, а громадяни України можуть втратити доступ до необхідного їм лікування.

Невизначеність щодо правил утворення цін та націнок вже сьогодні призвело до того, що дистриб’ютори призупинили закупівлю лікарських засобів, які входять до зазначеного вище переліку, оскільки імпортери та виробники не розуміють чи буде можлива реалізація лікарських засобів з переліку за умови, коли ціна на них перевищує ціну встановлену Міністерством охорони здоров’я України.

З метою забезпечення ефективного процесу доопрацювання відповідних нормативних актів та врегулювання ситуації невизначеності, яка зберігається на фармацевтичному ринку з кінця грудня 2016 року, просимо Вас у найкоротший термін налагодити конструктивний діалог між представниками держави та фармацевтичною спільнотою, у тому числі шляхом створення в рамках МОЗ України робочої групи з питань запровадження реферування та реімбурсації лікарських засобів, до якої включити всіх зацікавлених представників фармацевтичної галузі.

Вважаємо за необхідне розробити комплексний проект змін до усього «пакету» нормативно-правових актів із зазначених питань, що дозволить запобігти виникненню в подальшому неузгодженостей між ними, а також забезпечить як виконання завдань Кабінету Міністрів України, так і вироблення компромісного рішення.

Безумовно серед ключових передумов запровадження системи відшкодування вартості лікарських засобів має бути (і) гарантування доступу громадян до необхідного, безпечного і ефективного лікування та (іі) детальний аналіз цін на ліки і впевненість, що вони відповідають можливостям державного фінансування. Однак, для врівноваженого забезпечення потреб соціально незахищених верств населення та вимог ринкової економіки, конкуренції, необхідно врахувати принципові пропозиції професійної спільноти, а саме:

  • Для забезпечення здорової конкуренції на фармацевтичному ринку України, державне регулювання цін потрібно поширити лише на ті лікарські засоби з Переліку 21 МНН, що закуповуються за кошти державного бюджету та ті, які за рішенням виробника добровільно включені в програму реімбурсації. Усі інші лікарські засоби повинні мати можливість продаватись на вільному ринку, незалежно від того чи перевищує їх ціна граничну (референту) чи ні. Крім того, участь у програмі реімбурсації повинна бути добровільною для усіх суб`єктів ринку. Такий підхід дозволить знизити витрати держави на охорону здоров’я, сприятиме ринковому ціноутворенню, убезпечить від дефіциту препаратів на ринку та дозволить лікарю вільно обирати призначення для фінансово-спроможних пацієнтів і продовжувати лікування пацієнтів тими препаратами, які вони приймають протягом тривалого часу.
  • Виключити положення про встановлення граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби з Переліку 21 МНН, замінивши його положенням про встановлення референтних цін на зазначені лікарські засоби. Це дозволить уникнути різних тлумачень даного положення та передбачатиме саме рівень ціни лікарського засобу, при якому вона підлягає відшкодуванню за державний кошт.
  • Переглянути методику визначення рівня ціни лікарського засобу, за якої він має право брати участь у програмі реімбурсації, з метою приведення його до економічно обґрунтованого показника, наприклад, шляхом використання медіанної ціни лікарського засобу у референтних країнах (у разі перевищення такої, вартість лікарського засобу не буде відшкодовуватись державою, однак, він буде перебувати в обігу на вільному ринку). Зазначене положення дозволить збільшити кількість пацієнтів, які зможуть отримати ширший спектр лікарських засобів за меншою ціною.
  • Визначити можливість компенсації пацієнтам частини вартості лікарського засобу з переліку 21 МНН, ціна яких буде перевищувати граничну ціну, на рівні визначеної граничної референтної ціни, що дозволить гарантувати використання лікарського засобу, який за призначенням лікаря є кращим для конкретного хворого.

Ми запевняємо Вас у нашій безумовній готовності до співпраці у напрямку впровадження в Україні передового європейського та світового досвіду з відшкодування вартості лікарських засобів та реферування цін на них.

З повагою
представники фармацевтичної громадськості України:
Анатолій Ревін, президент Асоціації представників міжнародних фармацевтичних виробників AIPM Ukraine
Володимир Редько, виконавчий директор Асоціації виробників інноваційних ліків «АПРАД»
Володимир Руденко, директор ГС «Аптечна професійна асоціація України (АПАУ)»
Тетяна Котляр, голова правління Громадської спілки
«Всеукраїнська фармацевтична спілка «ФАРМУКРАЇНА»
Петро Багрій, президент Асоціації «Виробники ліків України»