IFPMA нарощує ативність через модифікацію підходів і структури

IMG_0339

Міжнародна Федерація фармацевтичних виробників і Асоціацій (IFPMA) на нараді керівництва в Женеві 26-27 червня 2017 року обговорила ключові виклики, що стоять перед галуззю.

У центрі обговорення були питання пов’язані з планами розробки міжнародними організаціями як OECD і WHO нових підходів щодо регулювання ціноутворення на лікарські засоби, ситуація з доступністю терапії для пацієнтів, питання захисту прав інтелектуальної власності в галузі, а також нові регуляторні ініціативи національного рівня та їх можливий вплив на ритмічність роботи галузі та собівартість продукції.

Питання зміни системи верифікації цін на фармацевтичну продукцію від так званого “value based” до “cost plus” моделі може істотно вплинути на мотивацію компаній інвестувати в капіталомісткі проекти створення нових продуктів і в майбутньому завдати більш серйозний удар по R&D орієнтованої індустрії. Це в кінцевому підсумку позначиться на різкому зниженні кількості нових розробок і загальмує процес розвитку галузі. Як зазначалося неодноразово в позиціях міжнародної фарміндустрії, перехід до моделі, що вимагає верифікацію ціни, незалежно від витрат на науково-дослідницькі роботи, не є адекватним для такої технологічної галузі, як фармацевтична промисловість.

IMG_0341

Іншими важливими темами для взаємодії між Асоціаціями є пом’якшення негативних наслідків від змін регулювання – зокрема введення серіалізації/індивідуального маркування лікарських засобів. Жорсткі вимоги ЄС щодо імплементації цього вже на початку 2019 року нарівні з вимогами аналогічного плану регуляторної влади Росії і США генерують додаткові витрати, пов’язані з виробництвом (які так чи інакше повинні лягти на плечі споживача), так само, як і зайву метушню з технічної імплементації завдання. Питання гармонізації регуляторних вимог, більш ефективної взаємодії індустрії і влади на національному та міжнародному рівнях, як очікується, повинні зробити функціонування індустрії більш ефективним і дозволити всім стейкхолдерам галузі вирішити ключове завдання – покриття медичних потреб за розумною вартістю.