Про АІРМ Ukraine

Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників України є неприбутковою, неурядовою організацією, яка представляє професійні та бізнес інтереси міжнародних фармацевтичних виробників, що оперують на ринку України.

Асоціація була зареєстрована у відповідності до Закону України “Про громадські організації”.

Управління та діяльність Асоціації здійснюється виключно за рахунок членських внесків компаній-членів.

AIPM Ukraine була створена в грудні 2009 року.

З набуттям у 2013 році статусу члена Міжнародної федерації асоціацій фармацевтичних виробників, IFPMA, Асоціація долучилась до діалогу світової професійної спільноти у питаннях глобального здоров’я та ролі фармацевтичної індустрії у розвитку та зміцненні політик охорони здоров’я. Протягом останніх років своєї діяльності Асоціація перетворилась на впізнаваного та незалежного учасника фармацевтичної громадськості, ставши впливовим інструментом представництва інтересів міжнародної фармацевтичної індустрії в Україні. Свою поточну діяльність Асоціація спрямовує на досягнення основної мети, а саме – перетворення українського фармацевтичного ринку та сектору охорони здоров’я на зрілу самодостатню систему, побудовану на принципах загального добра для пацієнтів, суспільства та індустрії, що в практичному розрізі означає забезпечення та підтримка усіма учасниками ринку відповідності загальноприйнятим належним практикам (good practices).

Наші ЦІЛІ:

  • Сприяти розвитку фармацевтичного сектору в Україні, встановленню високих етичних стандартів ведення бізнесу та підвищенню інвестиційної привабливості фармацевтичного сектору;
  • Розвивати партнерство з державними органами з метою наближення системи охорони здоров’я України до стандартів ЄС та бути ефективним партнером для ключових гравців ринку;
  • Сприяти розвитку механізмів забезпечення потреб пацієнтів в лікарських засобах та продукції медичного призначення задля забезпечення високих стандартів надання медичної допомоги пацієнтам у відповідності до міжнародних протоколів;
  • Розвивати в Україні ефективну систему забезпечення якості лікарських засобів;
  • Відстоювати недоторканність прав інтелектуальної власності, протидіяти поширенню фальсифікованої продукції та підробок медичних товарів на ринку України.