Позиція Асоціації представників міжнародних фармацевтичних виробників AIPM Ukraine щодо стану конкуренції на фармацевтичному ринку України

Даним документом Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників AIPM Ukraine (далі – Асоціація) висловлює бачення компаній-членів щодо стану конкуренції на фармацевтичному ринку України.

В останній час Асоціацією спостерігаються нові невтішні тенденції використання засобів неконкурентної боротьби в Україні. Так, нами отримується інформація щодо залучення до боротьби між гравцями фармацевтичного ринку фізичних осіб та використання їх прав як споживачів. Нам стало відомо про намагання скасувати в судовому порядку рішення про державну реєстрацію лікарського засобу, що відбувається конкурентом приховано, через ініціацію такого позову від імені фізичної особи з формальних підстав, з використанням її соціального статусу, що надає пільги щодо сплати судового збору.

Виходячи з отриманої інформації, в даній ситуації виникає загроза створення відносно нової судової практики, відповідно до якої фізичною особою оскаржується рішення про державну реєстрацію лікарського засобу виключно з можливих формальних причин.

Ініціювання питання судового скасування державної реєстрації лікарського засобу з формальних причин не фахівцем, а особою не обізнаною у особливостях реєстраційних процедур в Україні, за відсутності реального порушення її інтересів (в тому числі будь-якої шкоди), свідчить про штучне створення такого випадку на підґрунті конкуренції, яка, в такому разі, на нашу думку, не відповідає критеріям прозорості та етичності конкуренції в галузі. При цьому, підтвердженням відсутності зв’язку між підставою позову та безпекою індивідуального споживання лікарського засобу є, в тому числі, не використання звичних та логічних засобів захисту прав споживачів лікарських засобів – звернень до виробника такого препарату або відповідних контролюючих органів, в першу чергу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, або інших уповноважених органів із захисту прав споживачів.

Комплексний аналіз такої інформації вказує на можливість подальшого використання даного відносно нового для юридичної практики України механізму у недобросовісній конкурентній боротьбі. На нашу думку, використання фізичних осіб – споживачів у прихованому веденні недобросовісної конкуренції є загрозою для усього фармацевтичного ринку України та протирічить цінностям і принципам діяльності як Асоціації, так і фармацевтичної спільноти України загалом, що викликає велику стурбованість.

Наголошуємо, що однією з основних цілей діяльності Асоціації є сприяння встановленню високих етичних стандартів ведення бізнесу в Україні та забезпечення дійсно добросовісного конкурентного середовища. Асоціацією встановлені найсучасніші вимоги до забезпечення прозорості та етичності діяльності фармацевтичних компаній-членів Асоціації, зокрема через обов’язковий для членів Асоціації Кодекс належного ведення справ та етичного просування фармацевтичної продукції AIPM Ukraine[1], що відповідає останнім світовим стандартам в даній сфері.

Враховуючи висловлену позицію та ситуацію, Асоціацією направлене звернення до Антимонопольного комітету України з викладенням конкретних фактів порушення правил добросовісної конкуренції, що стали основою для даної позиції.

 

Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників AIPM Ukraine висловлює свою категоричну позицію стосовно неприпустимості ведення конкурентної боротьби через використання прав споживачів.

***

[1] http://aipm.org.ua/wp-content/uploads/2015/06/KODEKS-NALEZHNOGO-VEDENNYA-SPRAV-AIPM-Ukraine.pdf