Етика Промоції

У 2019 році IFPMA (Міжнародна федерація фармацевтичних виробників та асоціацій) прийняла новий Етос. Відповідно, AIPM Ukraine повністю поділяє нові цінності та принципи, які викладені в новому Етосі IFPMA.